Kiến thức pháp luật

Giải pháp hạn chế mức độ ẩn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội phạm ẩn không chỉ là vấn đề thống kê tội phạm, mà còn có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài …

Giải pháp hạn chế mức độ ẩn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Read More »

Scroll to Top