tư vấn doanh nghiệp

Chào mừng đến với Công ty Luật LegalLink – một đối tác tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Với kinh nghiệm và tài năng của đội ngũ Luật sư, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng cao và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình vận hành tổ chức, hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.

Công ty Luật LegalLink cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tư vấn các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn, đại diện làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, đại diện cho doanh nghiệp làm thủ tục giải thể;
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về việc soạn thảo, thực hiện hợp đồng, giao dịch;
 • Tư vấn, đại diện hoặc cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Doanh nghiệp để đàm phán, thương lượng hoặc giải quyết tranh chấp tại cơ quan trọng tài thương mại, toà án có thẩm quyền;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về lĩnh vực pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm;
 • Tư vấn về việc giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn, đại diện, cử Luật sư để đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Doanh nghiệp trong quá trình phá sản tại Toà án nhân dân có thẩm quyền;
 • Các nội dung khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp và trong phạm vi quy định của pháp luật;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.
Scroll to Top