Intellectual Property

LegalLink cung cấp các tư vấn mang tính thực tiễn, sáng tạo và luôn hướng tới thị trường nhằm giúp khách hàng bảo hộ và quản lý có tính chiến lược hệ thống sáng chế của quý khách hàng. 

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

Đăng ký Sáng chế

Bao gồm việc soạn, dịch và nộp đơn đề nghị đăng ký sáng chế, đồng thời tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế

Xây dựng chiến lược bảo hộ

Bao gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế

Lixăng sáng chế

Bao gồm cấp lixăng sáng chế và cross-licensing work

Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới sáng chế

Bao gồm vi phạm sáng chế, phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế, khởi kiện liên quan tới tranh chấp độc quyền sáng chế, và các giải pháp giải quyết tranh chấp sáng chế khác

Xuất phát từ nhu cầu đó, dịch vụ của  LegalLink không chỉ bó hẹp trong việc tư vấn đăng ký nhãn hiệu trong nước mà còn tư vấn cho dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia trên thế giới và việc đăng ký nhãn hiệu của các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 • Tư vấn thiết lập các quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu;
 • Tư vấn thiết kế lô gô, tư vấn tên thương mại, tư vấn đặt tên nhãn sản phẩm hàng hóa;
 • Tra cứu, cung cấp thông tin về việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam;
 • Kiểm tra tính khả dụng của quyền sở hữu trí tuệ dự kiến đăng ký; tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;
 • Đại diện nộp đơn đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, thẩm định, đăng ký hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, đàm phán và đại diện giải quyết các tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
 • Thực thi các quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý vi phạm.

 

Trong những năm gần đây, việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) đang ngày càng gia tăng. Do đó ngoài dịch vụ tư vấn cho khách hàng đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với KDCN, LegalLink cũng tư vấn cho khách hàng trong việc xử lý hàng hóa xâm phạm quyền quyền SHTT đối với KDCN.

Cụ thể dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ quyền SHTT đối với KDCN;
 • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN;
 • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN;
 • Hoàn thiện hồ sơ , đại diện nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN, Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao KDCN;
 • Tư vấn các nội dung liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng KDCN;
 • Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền KDCN;
 • Tư vấn khiếu nại, giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với KDCN và tranh tụng.

LegalLink tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định khả năng bảo hộ, tư vấn về việc đăng ký và các thủ tục khác nhằm đạt được ưu thế tối đa trong việc cấp lixăng và bảo hộ quyền tác giả.

 Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:
 
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả;
 • Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ;
 • Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ;
 • Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng lixăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả;
 • Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm);
 • Giải quyết tranh chấp quyền tác giả.

LegalLink là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc sử dụng các chiến lược thực thi quyền hiệu quả và sáng tạo nhằm mục đích, ví dụ như: ngừng việc sản xuất hàng loại hàng giả và hàng vi phạm quyền tác giả và chống các biến thể của các vi phạm này. Chúng tôi giải quyết vụ việc bằng cả phương pháp truyền thống và các giải pháp sáng tạo, tùy từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi ứng dụng các biện pháp khác nhau, từ dân sự, hình sự tới hành chính, và đặc biệt là hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, để chống lại bên vi phạm.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Xác đinh, điều tra và khảo sát quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tiến hành các chương trình phòng ngừa và chống hàng giả, hàng giả mạo quyền tác giả (bao gồm cả quan hệ công chúng);
 • Cảnh báo, thương lượng, đàm phán, giải quyết tranh chấp, trọng tài;
 • Đại diện và bào chữa trước cơ quan có thẩm quyền (bao gồm Cục Sở hữu Trí tuệ, hải quan, quản lý thị trường, Cục Cạnh Tranh, trọng tài và tòa án);
 • Thực thi quyền.
Scroll to Top