Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH: Mức độ khuyết tật

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 02/01/2019 có quy định về việc xác định mức độ khuyết tật. Thông tư này có nêu rõ những trường hợp cần phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Cụ thể, những trường hợp sau đây cần phải làm thủ tục cấp

Xem thêm »

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã được Bộ Công Thương ban hành ngày 22/01/2019. Thông tư này chỉ rõ, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó: – Có xuất xứ

Xem thêm »
Scroll to Top