12 loại phụ cấp dành riêng cho cán bộ, công chức

Danh sách 12 loại phụ cấp lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức… được tổng hợp tại Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV ngày 22/07/2014. Cụ thể: 1. Phụ cấp thâm niên vượt khung Áp dụng đối với một số đối tượng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong

Xem thêm »
Scroll to Top