Chưa nộp phí duy trì trên Hệ thống có được chấm thầu?

cham_thau

Ông Nguyễn Khoa (Đà Nẵng) đang tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và phát hiện đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu chưa nộp phí duy trì trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đơn vị tư vấn này đã đăng ký trên Hệ thống nhưng lại hết hiệu lực vào ngày 31/7/2017. Trong khi đó, bên mời thầu lại chỉ định thầu cho đơn vị này thực hiện gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu từ tháng 5/2017, đến ngày 8/10/2017 thì có báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong khoảng thời gian này đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu chưa nộp phí duy trì.

Ông Khoa hỏi, đơn vị này có đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu không? Kết quả chấm thầu của đơn vị này có được chấp nhận không? Việc trao thầu cho nhà thầu này thì bên mời thầu thực hiện có bảo đảm quy định của Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu, một trong những điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì được coi là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ nêu tại Điểm d, Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu.

Trường hợp đơn vị tư vấn chưa nộp phí duy trì thì cần tiến hành nộp phí theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top