Kiến thức pháp luật

Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Dấu hiệu định lượng thiệt hại lần đầu tiên được quy định trong các điều luật quy định các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông trong Bộ luật Hình …

Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin Read More »

Thành lập hợp tác xã vận tải: Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục

Nhắc đến hợp tác xã thì mọi người hay nghĩ đến những ngành nghề trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, ngư nghiệp…mà ít ai nghĩ đến các ngành nghề khác. …

Thành lập hợp tác xã vận tải: Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục Read More »

Scroll to Top