Nghiên cứu và bình luận

Giải pháp hạn chế mức độ ẩn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội phạm ẩn không chỉ là vấn đề thống kê tội phạm, mà còn có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài …

Giải pháp hạn chế mức độ ẩn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Read More »

Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Dấu hiệu định lượng thiệt hại lần đầu tiên được quy định trong các điều luật quy định các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông trong Bộ luật Hình …

Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin Read More »

Scroll to Top