Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã được Bộ Công Thương ban hành ngày 22/01/2019. Thông tư này chỉ rõ, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó: – Có xuất xứ

Xem thêm »
Scroll to Top